ราคางานตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินและงานลอยตัวต่างๆ

สำหรับราคางานต่อเติมและตกแต่งรีโนเวทบ้านหรือราคางานตกแต่งอื่นๆจะทยอยนำมาเสนอลูกค้าในคราวถัดไปครับ ปกติแล้วราคางานการประเมินการก่อสร้างของเรานั้นเป็นราคากลางและมาตรฐานและ
อัพเดทราคา ณ วันที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2559
F.1 ราคางานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตู้สูงหน้าบานตอนเดียว เช่นตู้เสื้อผ้าและตู้โชว์ ต่างๆ
1.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้สูงที่มีหน้าบานตอนเดียว ราคามาตรฐาน A ราคา 22,000บ./ม.
2.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้สูงที่มีหน้าบานตอนเดียว ราคามาตรฐาน B ราคา 20,000 บาท/ม.
3.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้สูงที่มีหน้าบานตอนเดียว ราคามาตรฐาน C ราคา 18,000 บาท/ม.
F.2 ราคางานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตู้สูงหน้าบาน 2 -3 ตอน เช่น ตู้เสื้อผ้าหรือตู้โชว์ต่างๆ
1.เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตู้สูง หน้าบาน 2-3 ตอน ราคามาตรฐาน A ราคา24,000 บาท/เมตร
2.เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตู้สูง หน้าบาน 2-3 ตอน ราคามาตรฐาน B ราคา 22,000 บาท/เมตร
3.เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตู้สูง หน้าบาน 2-3 ตอน ราคามาตรฐาน C ราคา 20,000 บาท/เมตรF.3 ราคางานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตู้สูงที่ไม่มีหน้าบาน เช่น ตู้เสื้อผ้าหรือตู้โชว์ต่างๆ
1.เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตู้สูง ไม่มีหน้าบาน ราคามาตรฐาน A ราคา 18,000 บาท/เมตร
2. เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตู้สูง ไม่มีหน้าบาน ราคามาตรฐาน B ราคา 16,000 บาท/เมตร 3.เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตู้สูง ไม่มีหน้าบาน ราคามาตรฐาน A ราคา 13,000 บาท/เมตร
F.4 ราคางานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ชุดตู้เตี้ย+ตู้แขวนติดผนัง ต่างๆ
1.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้เตี้ย+ตู้แขวนราคามาตรฐาน A ราคา 12,000 บาท/เมตร
2.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้เตี้ย+ตู้แขวนราคามาตรฐาน B ราคา 11,000 บาท/เมตร 3.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้เตี้ย+ตู้แขวน ราคามาตรฐาน C ราคา9,000 บาท/เมตร

F.5 ราคางานเฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้เตี้ย+ตู้แขวน ติดผนังชุดครัว
1.เฟอร์นิเจอร์ตู้บิ้วอิน ตู้เตี้ย+ตู้แขวนติดผนังชุดครัวราคามาตรฐาน A ราคา25,000 บาท/เมตร
2.เฟอร์นิเจอร์ตู้บิ้วอิน ตู้เตี้ย+ตู้แขวนติดผนังชุดครัวราคามาตรฐาน B ราคา22,000 บาท/เมตร3.เฟอร์นิเจอร์ตู้บิ้วอิน ตู้เตี้ย+ตู้แขวนติดผนังชุดครัว ราคามาตรฐาน C ราคา 20,000 บาท/เมตรF.6 ราคางานเฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน เค้าท์เตอร์+โต๊ะแต่งตัวต่างๆ
1.ราคางานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน เค้าท์เตอร์+โต๊ะแต่งตัวราคามาตรฐาน A ราคา16,000 บาท/เมตร
2.ราคางานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน เค้าท์เตอร์+โต๊ะแต่งตัว ราคามาตรฐาน B ราคา 14,000 บาท/เมตร 3.ราคางานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน เค้าท์เตอร์+โต๊ะแต่งตัว ราคามาตรฐาน C ราคา10,000 บาท/เมตร
F.7 ราคางานเฟอร์นิเจอร์งานตกแต่งกรุผนังเรียบ ต่างๆ เช่นผนังหัวเตียง สเกิ้ต รอบห้อง
1.เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งกรุผนังเรียบ ราคามาตรฐาน A ราคา 3,500 บาท/ตารางเมตร
2.เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งกรุผนังเรียบ ราคามาตรฐาน B ราคา 2,500 บาท/ตารางเมตร

F.8 ราคางานเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ บัวพื้น+บัวติดผนัง+บัวฝ้า+ซับวงกบ
1.บัวติดพื้นราคามาตรฐาน A ราคา 700 บาท/เมตร
2.บัวติดฝ้า+บัวผนัง+ซับวงกบต่างๆราคามาตรฐาน A ราคา 800 บาท/เมตร 3.กล่องผ้าม่าน ราคามาตรฐาน A ราคา 1,600 บาท/เมตรเรื่องอื่นๆที่ลูกค้าควรรู้ก่อนว่าจ้างช่าง
ราคางานต่างๆที่ได้นำเสนอทั้งหมดนี้ เป็นราคามาตรฐานของช่าง รวมวัสดุอุปกรณืและค่าแรงของช่าง งานเก็บทำความสะอาดตลอดจนส่งมอบหมายงานให้กับทางลูกค้า ทั้งหมด รวมวัสดุและอุปกรณ์ (25 %) ค่าแรงเฟอร์นิเจอร์ช่างไม้+ค่าแรงเฟอร์นิเจอร์ช่างสี (45%) และในส่วนกำไรส่วนต่างและค่าดำเนินงาน (35%) ระยะการทำงานโดยปกติทั่วไปนั้น ใช้เวลาทั้งสิ้นประเมินงานจากราคาและระยะเวลาทั้งหมด 20% ส่วนที่เหลืออีก 80 % นั้นเป็นขั้นตอนการประกอบและพร้อมติดตั้งมาจากโรงงาน
ปัจจัยการดำเนินงาน+ดำเนินการที่อาจจะเกิดขึ้นจริงที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
1.ค่าขนส่ง ที่อาจจะขึ้นอยู่กับระยะทางและปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายจากทางลูกค้า
2.ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามหน้างานจริงที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ เช่น ความสะดวกและขั้นตอนในการทำงานของช่าง ความคล่องตัว หรือ อื่นฯลฯ
3.อาคารสูง ตึกหรือคอนโด อาคารพานิชย์ ที่ยากต่อการขนส่ง เข้าออก กฎระเบียบต่างๆ
4.ผู้อยู่อาศัย มลภาวะทางด้านเสียง กลิ่นและฝุ่นควันในการทำงานของช่างที่ทำเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินทั้งหมดไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้
5.การจำกัดในการทำงานของช่าง ทำงานกลางคืนหรือวันหยุด 6.มีช่างเข้าทำงานหลายชุดหรือช่างทำงานไปพร้อมๆกันนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ ซึ่งอาจจะต้องเก็บงานและซ่อมแซมใหม่มากหรือน้อยเพียงใดเพิ่มเพื่อน Center table Minimal Style {รายละเอียดสินค้า}คลิกที่นี่หรือแอดไลน์ทันที