บ้านการต่อเติมสำหรับคุณและการต่อเติมตกแต่งบ้านสไตล์ที่เป็นคุณ. Tel.08-6564-1337


ความรู้เบื้องต้นในการต่อเติมบ้าน
สำหรับการต่อเติมบ้านนั้น ผมเชื่อว่าเกือบทุกคนคงคิดว่าการต่อเติมและตกแต่งบ้านคือการเพิ่มพื้นที่ใช้งานอีกเพียงเล็กน้อยไปติดกับตัวบ้่าน มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะตัวบ้านก็ออกจะใหญ่โต การต่อเติมบ้านออกมา สัก 15 หรือ 20 ตารางเมตร ก็คงคิดว่าเป็นพื้นที่เพิ่มเติมอีกเพียงไม่กี่เปอร์เซนต์ของตัวบ้าน ซึ่งก็คิดว่าตัวบ้านก็คงแบกรับน้ำหนักไว้ได้

แต่..!!? ในความเป็นจริงแล้ว
การออกแบบโครงสร้างบ้านนั้นผู้ออกแบบบ้านโครงสร้างจะไม่ได้คำนวณเผื่อภาระการแบกน้ำหนักจากส่วนต่อเติมบ้านนั้นด้วย เราจึงพบเห็นว่าการต่อเติมบ้านโดยไม่อ้่งอิงถึงหลักวิชาการทางวิศกรรมจึงมักจะเกิดการแตกร้าว ฝนรั่วซึม หรือบางครั้งก็ทรุดตัวมาก จนต้องทุบทิ้งเลยก็มีครับ
ปัญหาเช่นนี้เป็นเพียงส่วนเบื้องต้นเท่านั้น
ความจริงแล้วการต่อเติมบ้านนั้นมีอยู่หลายประเด็น เช่น กฎหมายการก่อสร้างอาคาร การเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวบ้าน ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย และอื่นๆอีกมากมาย ที่เราควรคำนึงถึง
และด้วยการออกแบบโครงสร้างโดยทั่วไปนั้น วิศกรผู้ออกแบบจะคำนวณน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง(ตัวบ้านเอง) รวมถึงน้ำหนักของคุณที่จะเข้าไปอยู่อาศัย เช่น จำนวนคน เครื่องใช้ ข้าวของ เครื่องเรือน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเข้าไป แล้วจังนำผลลัพธ์ในขั้นตอนต่อไปมาคำนวณต่อเพื่อกำหนดขนาดของเสาเข็ม
ส่วนใหญ่สำหรับพื้นที่อาศัยในกรุงเทพนั้นจะนิยมใช้ตัว I ที่มีความยาว 12,14,16,18และ 21 เมตร และโดยทางวิศกรรมนี้ตัวบ้านพักอาศัยจะอยู่มั่นคงถาวรโดยมีการทรุดตัวตามธรรมชาติเล็กน้อย แต่ไม่ถึงกับแตกร้าวอย่างเห็นได้ชัด


ต่อมาเมื่อมีการสร้างส่วนต่อเติมใหม่เข้ามาใหม่ในตัวบ้าน ส่วนต่อเติมใหม่นั้นมักจะใช้เสาเข็มขนาดเล็กหรือสั้นกว่าตัวบ้่านเดิม(เนื่องจากไม่สามารถนำปั่นจั่นเข้าไปตอกเสาเข็มขนาดใหญ่ได้) จึงทำให้เกิดการทรุดตัว ที่แตกต่างจากอาคารบ้านเดิม และส่วนต่อเติมบ้าน สิ่งที่ปรากฎให้เห็นชัดคือรอยต่ออาคารทั้งสองส่วนจะเริ่มแตกร้าวและแยกออกจากกัน ทำให้ฝนรั่วเข้าตัวบ้าน บางกรณีก็แย่กว่าที่คิดไว้คือ ส่วนต่อเติมที่มีโครงสร้าง เช่น คานหรือเสาเชื่อมต่อกับอาคารบ้านเดิมไว้อย่างดิบดี พอส่วนต่อเติมบ้านทรุดลงก็ดึงโครงสร้างอาคารเดิมลงมาด้วย กรณีเช่นนี้จึงต้องทุบรื้อหรือตัดส่วนต่อเติมออกให้ขาดออกไปอย่่างรวดเร็ว ก่อนที่บ้านจะเสียหายมากขึ้นครับ
ดังนั้นการออกแบบโครงสร้างของส่วนต่อเติมที่ถูกต้องที่สุดก็คือ สร้างส่วนต่อเติมออกมาเป็น เอกเทศจากโครงสร้างบ้านเดิม โดยแม่ว่าดูภายนอกแล้วจะสร้างแนบชิดติดกัน แต่โครงสร้างภายในแยกออกจากกันทั้งเสาเข็ม ฐานราก เสา คานและโครงหลังคา